Contact Us
 
Cutten Fields

P.O. Box 666
190 College Avenue East
Guelph Ontario N1H 6L3  

Phone: 519-824-2650
Fax: 519-824-9699
 
Marketing & Membership Services
Kierra Kidnie
Ext. 229
kkidnie@cuttenfields.comFood & Beverage Sales & Event Coordinator
Mikayla Fisher
Ext. 223
events@cuttenfields.com 
 
Executive Chef
Mathew Brook
Ext 226
mbrook@cuttenfields.com

 
Director of Golf
Steve Bryant 
519-822-0402
519-824-2650 Ext 295
sbryant@cuttenfields.com
 

Assistant Golf Professional 
Steve Leblanc
519-822-0402 
sleblanc@cuttenfields.com

 


 
Golf Course & Grounds Superintendent
Bill Green
Ext 241
bgreen@cuttenfields.com

 

 
Tennis Director
Giulio Morelli
Ext 236
gmorelli@cuttenfields.com

 

 
Administration Manager
Brenda Wanzel
Ext 232
bwanzel@cuttenfields.com

                                      
Accounting Supervisor                        
Diane Sanders                                         
Ext 290  
dsanders@cuttenfields.com